Posts tagged with: poppers

Nebezpečné látky

Právě proto, že poppersy jsou chemické látky velice specifických vlastností, určené především pouze k průmyslovému použití, kde s nimi pracuje poučený a zkušený personál, je třeba laikům zdůraznit hlavní nebezpečí, která z manipulace s těmito chemikáliemi plynou. Především je třeba si uvědomit, že tyto chemické látky jsou klasifikovány podle norem klasifikace nebezpečnosti hned ve třech skupinách rizikových faktorů. Jsou […]

5.11.2017 | By | 0 Comments
READ MORE