Práce v televizi ji pohltila


</div>
<p><html><head></head><body>Nešlo o vybavení, bez <a href=magnetických tabulí by se jistě obešla. Ale ta atmosféra, která byla všude cítit, která nás obklopovala a ve které se dalo pomyslně plavat, byla úžasná. Nikdy by svou práci nevyměnila. Tedy to si Petra myslela, ale za pár let tomu bylo jinak. Politici v jejím rodném městě měli máslo na hlavě a ona se cítila za tuhle situaci zodpovědná. A protože si musela vybrat, zvolila politiku. Zásadně se jí ale nic změnit nepodařilo. Dneska je z toho smutná.

Lákadla na jinou víru

Když ptáčka lapají, všichni víte, jak to bylo dál. Stejně jako, když člověka lákají na nějakou víru. V malých městech není tento jev tak častý, ale v těch větších je to markantnější. Když se do toho nějaká skupina pustí, je jasném, že použije všech možných dostupných prostředků k tomu, aby další „duše“ přesvědčila. Nejlepší je jít na to přes děti, třeba pomocí magnetických tabulí, formou nějakého vyprávění, které vysvětluje proč se přidat.